Privacy

 Privacy Statement

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens en wij gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening die gerelateerd is aan de webshop. Voor het soepel afhandelen van jouw bestellingen hebben we (persoons)gegevens nodig. Daarnaast onthoudt de webshop ook andere gegevens die je achterlaat tijdens je bezoek, zoals zoekopdrachten en cookies. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Account- en bestelgegevens

De webshop biedt de mogelijkheid om een gebruikersaccount te maken. Hier sla jij je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens op zodat je dit niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Deze gegevens worden tweeledig beschermd: enerzijds kan jij jouw persoonsgegevens beschermen middels een gebruikersnaam en goed wachtwoord, anderzijds beschermen wij deze door deze op een beveiligde omgeving op te slaan..

Bij het plaatsen van een bestelling en het afhandelen ervan worden jouw persoonsgegevens gebruikt voor betaling, verzending en facturatie. Het kan om de volgende gegevens gaan:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Verenigings- of bedrijfsnaam
  • Registratienummers
  • Functie
  • Geboortedatum
  • IP-adres

Voor vragen over jouw (persoons)gegevens kun je te allen tijde contact opnemen, ook via ons contact formulier.

Cookies

De NTFU gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Derdenverstrekking

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. De door ons ingeschakelde derden hebben passende maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Deze afspraken staan vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Voor het afhandelen van de betalingen maken wij gebruik van payment processors. De payment processors verwerken jouw naam, adres en betaalgegevens. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van vervoerders. De vervoerders verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens. Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding gebruiken we jouw naam, adres en details met betrekking tot jouw bestelling. We geven inzicht in deze administratie aan derden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het kan ook zo zijn dat we bepaalde gegevens moeten delen met derden wanneer dat nodig is voor bijvoorbeeld een garantiegeval.

Alle gegevens die jij met ons deelt zullen nooit aan derden worden verkocht.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw (persoons)gegevens zolang je klant van ons bent. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren voor de toepasselijke wettelijke termijn.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij  je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang jij in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de betreffende gegevens niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Jij hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Wielersportbond NTFU. Als jij bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Jij hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Aanpassingen

Wielersportbond NTFU heeft het recht om haar privacy statement aan te passen. Aanpassingen zullen worden aangekondigd op de website.

Vragen

Heeft u verder nog vragen?  U kunt contact opnemer via het onderstaande adres:

E: info@ntfu.nl
T: 0318-581300
Bedrijfsadres: Landjuweel 62
3905 PH Veenendaal
www.ntfu.nl 

© 2022 - 2024 Wielersportbond NTFU | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel